تلفن دفتر مرکزی :    ۱-۳۶۰۲۰۴۵۰-۰۵۱

 فروش و بازرگانی :       ۰۹۰۲۲۶۸۰۸۹۰

   پشتیبانی :               ۰۹۱۵۲۲۵۶۴۶۵  –  ۰۹۰۲۲۲۵۶۴۶۵

   ایمیل:    info@aspelevator.com   –   sale.aspelevator@gmail.com

  کانال تلگرام:      https://t.me/atissanatpooya

   اینستاگرام:       instagram.com/asp_elevator