انواع موتور آسانسور

انواع موتور آسانسور

نیروی محرکه موردنیاز برای جابجایی کابین آسانسور به وسیله موتور آسانسور تامین میگردد. البته باید به این موضوع هم توجه داشت. که در آسانسورهای کششی تمام نیروی لازم جهت جابجایی کابین به وسیله موتور تامین نمی شود. بلکه قسمتی از این نیرو توسط وزن کادر وزنه تامین می گردد. مثلا زمانی که کابین آسانسور در پایین ترین طبقه قرار دارد کادر وزته بالا است. برای بالا آمدن کابین، نیاز نیست موتور، همه نیروی مورد نیاز جهت بحرکت درآوردن کابین را تامین نماید.

انواع موتور آسانسور

الکتروموتورهای آسانسور به صورت کلی به دو گروه تقسیم میشوند:

موتور گیربکس دار (elevator gearbox motor)
درصورتیکه نیرومحرکه ورودی از الکتروموتور به قرقره کششی از طریق یک چرخ دنده باشد، موتور از گیربکس دار میباشد.

موتور گیربکس دار

 

موتور گیربکس دار دو سرعته
در این وضعیت از یک موتور با دو سیم پیچ جداگانه استفاده می شود. در هنگام شروع، موتور با سیم پیچ پر سرعت بکار می افتد. برای محدود نمودن جریان، یک مقاومت به شکل سری به آنها متصل میگردد. شتاب گیری آهسته کابین با کاهش تدریجی میدان مقاومت انجام می شود. با نزدیک شدن به تراز طبقه، موتور یا سیم پیچ پرسرعت متوقف شده و موتور با سیم پیچ کم سرعت اقدام بکار می کند. از سرعت کابین تا رسیدن به فاصله کمی از تراز، به صورت تدریجی کاسته می شود و در این موقع جریان برق قطع مشده و ترمز به صورت اتوماتیک کابین را به آهستگی متوقف می کند.

موتور گیربکس دار تک سرعته (ولتاژ و فرکانس متغییر – ۳VF )
در سیستم ۳VF مزیت هایی وجود دارد که با سیستم های دیگر نمی توان به آنها دست یافت. شتاب گیری مثبت و منفی بسیار آهسته، این سیستم را نسبت به سیستم دو سرعته برتر می سازد. این سیستم دارای یک سیم پیچ بوده که با برق متناوب راه اندازی می شود.

انواع موتور آسانسور

 

۲٫ موتور بدون گیربکس ( گیرلس ) (elevator gearless motor)

زمانیکه نیروی محرکه به وسیله  اتصال مستقیم از موتور به قرقره کشش منتقل شود. موتور از نوع گیرلس است. موتورهای گیرلس، ولتاژ و فرکانس متغیر کار می کنند. وجود این مدل موتور برای آسانسورهای سرعت بالا بسیار مهم است. امروزه این موتور بهترین انتخاب در برآوردن شرایط ترافیکی با کارآیی بالا می باشد.

موتور گیرلس https://aspelevator.com/

برای شتاب گیری آهسته، در مدار میدان استاتور رگلاتور تنظیم کننده ای مورد استفاده قرار میگیرد. که بازده خروجی استاتور را کنترل می نماید. یک مقاومت متغیر در مدار میدان به تدریج میزان مقاومت را کاهش می دهد. و فرکانس دوران استاتور را بالا می برد تا کابین آسانسور با شتابگیری آهسته به سرعت نهایی برسد. با ایجاد سرعت نهایی، فرکانس استاتور تا کاهش سرعت کابین ثابت باقی میماند. برای کاهش سرعت و توقف کابین از یک مجموعه کلید القایی استفاده میگردد. ترمزها تنها در هنگام ثابت بودن کابین عمل میکنند.

انواع موتور آسانسور