نوشته‌ها

آیا سقوط آسانسور امکان پذیر است؟

لازم است بدانید که طبق آمار، بیشتر حوادث آسانسور برای زحمت کشان آسانسور پیش می‌آید. یعنی تعمیر کاران، سازنده، سرویسکار و تکنسین‌های این صنعت. تمام کوشش براین است که مصرف کنندگان عزیز در آسایش و ایمنی کامل از این وسیله استفاده کنند.